skip content

นโยบายชุมชน

นโยบายการอัพโหลดแคนวาส

นโยบายการอัพโหลดแคนวาสนี้ ("นโยบาย") เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและ WEBTOON ENTERTAINMENT Inc.(รวมถึงบริษัทย่อย NAVER WEBTOON Ltd. ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) โดยการอัพโหลดโพสต์ของผู้ใช้และ/หรือคลิกที่ปุ่มแสดงความยินยอมของคุณ นั่นหมายความว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้และข้อกำหนดของนโยบายนี้ WEBTOON อาจจะแก้ไขนโยบายได้ตลอดเวลาโดยการปล่อยเวอร์ชั่นแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ LINE WEBTOON และ/หรือแอพ LINE WEBTOON เมื่อคุณยอมรับว่าการดำเนินการนี้ หมายความว่า WEBTOON ได้แจ้งให้คุณทราบเรื่องของการแก้ไขแล้ว ถ้าคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ คุณอาจจะไม่สามารถโพสต์กระทู้หรือใช้เว็บไซต์ LINE WEBTOON LINE แอพ WEBTOON และ/หรือเนื้อหาดิจิตอลได้

1. แคนวาสและโพสต์ของผู้ใช้

A. แคนวาสเป็นส่วนหนึ่งของบริการ LINE WEBTOON ("บริการ") ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มใดๆที่เกี่ยวกับการให้บริการผู้ใช้ ("นักเขียนการ์ตูน") เพื่ออัพโหลดเนื้อหา WEBTOON ของพวกเขา ("การโพสต์ของผู้ใช้") บนบริการ LINE WEBTOON และสนับสนุนนักเขียนการ์ตูนที่ได้รับความนิยมที่จะกลายเป็นศิลปินการ์ตูนมืออาชีพในอนาคต

B. ในขณะที่ WEBTOON ไม่ได้มีเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการส่งเนื้อหา WEBTOON คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งเนื้อหาที่ถูกตีพิมพ์เป็นรูปเล่มหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

C. คุณคงไว้ซึ่งสิทธิความเป็นเจ้าของในการโพสต์ของคุณ แต่ไม่ถูกจำกัดถึงลิขสิทธิ์ในการโพสต์ของผู้ใช้ ในการอัพโหลดโพสต์ของผู้ใช้ คุณได้ยืนยันกับเราว่าคุณจะไม่ทำการใช้งาน คัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย เผยแพร่ต่อสาธารณชน แสดงต่อสาธารณชน แก้ไข ดัดแปลง แปล ใช้ประโยชน์และเตรียมพร้อมที่จะใช้งาน(เรียกรวมว่า”ใช้") โพสต์ของคุณที่ได้รับการให้บริการจาก WEBTOON บริษัทย่อยและบริษัทในเครือหรือบริการของบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจาก WEBTOON ในขณะนี้หรืออนาคต

D. ในการส่งโพสต์ของผู้ใช้ที่คุณรับรองและรับประกันให้เราเห็นว่าคุณเป็นเจ้าของทั้งหมดของสิทธิในการโพสต์ของผู้ใช้ดังกล่าว และการใช้งาน เช่น การโพสต์ของคุณไม่ได้จะไม่ (i)ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือการประชาสัมพันธ์/ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิทางปัญญาอื่นๆ สิทธิในทรัพย์สินของบุคคลที่สามใดๆ (ii)การละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับใดๆหรือ(iii)การละเมิดสิทธิของหรือทำให้อันตรายต่อสภาพทางการเงิน บุคคล นิติบุคคลใดๆ หรืออื่นๆ คุณรับทราบว่าคุณมีภาระหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายตามที่ชี้แจงไว้ในข้อตกลงการใช้นำไปใช้ โพสต์ของผู้ใช้อาจจะมีการใช้หรือไม่ใช้ชื่อที่คุณใช้ในการเชื่อมต่อกับการโพสต์ดังกล่าว คุณยอมรับว่า WEBTOON จะไม่รับผิดชอบต่อการโพสต์ของผู้ใช้ไม่ว่าจะโดยคุณหรือคนอื่น่

E. คุณรับทราบว่าเนื้อหาที่คล้ายกันหรือเหมือนกันกับผู้ใช้โพสต์ของคุณ ("ที่คล้ายกันหรือที่เนื้อหาเหมือนกัน") อาจถูกส่งไปยัง WEBTOON โดยบุคคลอื่นๆไปแล้วหรือถูกส่งไปในอนาคต หรือถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยบุคคลอื่นไปแล้ว(หรือในอนาคต) คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆจาก WEBTOON และยืนยันว่าจะไม่เรียกร้องกับ WEBTOON และ WEBTOON จะไม่รับผิดชอบต่อเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวที่คล้ายกันหรือเหมือนกันรวมทั้งการทำสำเนา ขาย การจัดจำหน่าย แสดงผลในที่สาธารณะ การใช้ประโยชน์และการทำผลงานที่ดัดแปลงมาจากเนื้อหาดังกล่าวที่คล้ายกันหรือเหมือนกัน

F. คุณอาจจะลบโพสต์ของผู้ใช้หรือแสดงความคิดเห็นที่คุณส่งหรือโพสต์บนการให้บริการ

G. คุณรับทราบว่า WEBTOON ไม่ได้สกรีนโพสต์หรือความคิดเห็นที่โพสต์โดยคุณหรือผู้ใช้อื่นๆก่อน แต่ที่ WEBTOON และ บริษัทในเครือมีสิทธิ(แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด) โดยดุลยพินิจของพวกเขาที่จะปฏิเสธหรือลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมใดๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ WEBTOON และ บริษัท ในเครือมีสิทธิที่จะลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมใดๆที่ละเมิดนโยบายและถือว่าไม่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ หรือเป็นอย่างอื่นที่ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกับการยุติการเข้าถึงของคุณไปยังเว็บไซต์ คุณยอมรับว่า WEBTOON ไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบในการเก็บรักษาหรือการลบโพสต์ของผู้ใช้หรือแสดงความคิดเห็นที่คุณส่งหรือโพสต์

2. เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

A. การใช้งานที่ไม่เหมาะสมในการให้บริการหมายถึงการส่งโพสต์ของผู้ใช้หรือออกความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการ LINE WEBTOON ซึ่งจะถือว่าไม่เหมาะสมหรือน่ารังเกียจ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการโพสต์ของผู้ใช้หรือความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

B. ความหมายของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

① เนื้อหาที่หมิ่นประมาทหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอันได้แก่
ㆍ ใส่ร้ายหรือหมิ่นประมาทของบุคคลใดหรือองค์กร
ㆍ ด่าหรือพูดหยาบคายน่ารังเกียจ (รวมทั้งท่าทางและภาษาร่างกาย) หรือรูปแบบของความรุนแรงทางวาจา; หรือ
ㆍ ข้อมูลส่วนตัว (ชื่อจริง ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ ที่อยู่บล็อกหรือ SNS ฯลฯ ) โดยปราศจากการได้รับความยินยอมเรื่องข้อมูล

② เนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์หมายถึง
ㆍ โพสต์ เผยแพร่ หรือส่งไปเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ไปยังบุคคลที่สามของโดยไม่ได้รับความยินยอมทางลิขสิทธิ์;
ㆍ การคัดลอกหรือการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นหรือบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต;
ㆍ ให้ดาวน์โหลดแผ่นซีดีที่มีลิขสิทธิ์; แบ่งปันหมายเลขอนุกรมหรือคีย์ซีดีหรือขายแผ่นซีดีสำรองข้อมูลของเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์;
ㆍ โฆษณาฟรีแวร์มัลแวร์หรือเว็บไซต์; หรือ
ㆍ ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม เช่น เครื่องหมายการค้า การออกแบบ และสิทธิในสิทธิบัตร

③ เนื้อหาลามกอนาจาร
ㆍ มีการเปลือยกายมากเกินไป;
ㆍ อธิบายการกระทำทางเพศ
ㆍ มีเนื้อหาทางอาชญากรรมทางเพศแฝงอยู่ในรายละเอียด
ㆍ มีการสนทนาทางเพศอย่างชัดเจนหรือเกี่ยวกับโสเภณี;
ㆍ ส่งเสริมข้อมูลลามกอนาจารหรือโฆษณาธุรกิจที่ให้บริการทางเพศที่ผิดกฎหมายใดๆ หรือ
ㆍ มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือวัสดุลามกอนาจาร

④ เนื้อหาที่ส่งเสริมเนื้อหาการเล่นการพนันหรือการค้า
ㆍ โฆษณาหรือเปิดใช้งานการทำธุรกรรมการเงิน;
ㆍ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
ㆍ การขายสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือหวย;
ㆍ เนื้อหาในเชิงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมบางบริษัทหรือบุคคลที่มีผลกำไรหรือ
ㆍ แนะนำ โฆษณา ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ

⑤ เนื้อหาที่ละเมิดความสงบเรียบร้อยและจริยธรรมทางสังคม
ㆍ เชิดชูหรือสนับสนุนการฆ่าตัวตาย อธิบายวิธีการของการฆ่าตัวตายหรือส่งเสริมให้ฆ่าตัวตาย
ㆍ กระตุ้นหรือส่งเสริมอาชญากรรม
ㆍ สร้างความแตกแยกหรือวิพากษ์วิจารณ์ชนชั้นทางสังคมหรือศาสนา
ㆍ เชิดชูหรือสนับสนุนการเหยียดสีผิว;
ㆍ ส่งเสริมการฆาตกรรม;
ㆍ มีฉากหรือภาพศพที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง
ㆍ กระตุ้นหรือส่งเสริมการกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
ㆍ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตในแง่ไสยศาสตร์หรือ
ㆍ แนะนำหรือส่งเสริมการก่อการร้าย

⑥ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอื่นๆหมายถึง
ㆍ มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับการบริการหรือโพสต์เนื้อหาซ้ำๆ
ㆍ เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในหมู่นักเขียนการ์ตูนโดยการส่งภาพที่ไม่มีเรื่องราวเข้ามา
ㆍ ด่า วิพากษ์วิจารณ์ หรือการโจมตีตัวบุคคล
ㆍ มีวัสดุต้องห้ามตามกฎหมาย
ㆍ การกระทำที่ไม่สะดวกต่ออีเมลกับผู้ใช้อื่น ๆ หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานบริการ เช่น การแพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์
ㆍ การขัดขวางการประกอบการให้บริการหรือ
ㆍ การละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ และสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่จะให้ในการให้บริการโดย WEBTOON

3. รายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

A. รายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทั่วไป

มีปุ่ม"รายงาน"ในทุกหน้า Webtoon ถ้าคุณรู้สึกว่าการโพสต์ใดๆที่ผู้ใช้อื่นแสดงความคิดอยู่ในหนึ่งในประเภทดังกล่าวข้างต้น คุณอาจรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวโดยการเลือกหรือป้อนเหตุผลสำหรับการรายงาน

ผู้ใช้อาจรายงานครั้งต่อหนึ่งโพสต์ของผู้ใช้หรือการแสดงความคิดเห็น ถ้าเหตุผลในการรายงานรายการที่พบที่ไม่สมควรหรือไม่ยุติธรรม ผู้รายงานจะต้องเผชิญกับผลกระทบทางกฎหมายทั้งหมดเป็นผลมาจากการรายงานหลอกลวง

นอกเหนือจากความรับผิดชอบทางกฎหมายและการกำจัดสิ่งไม่พึงประสงค์ WEBTOON จะมีการกำจัดโพสต์แสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม และ WEBTOON ยังอาจให้บทลงโทษต่อไปนี้ให้กับผู้ใช้ที่รายงานการหลอกลวง ในกรณีที่รายงานผิดพลาดมากเกินไป WEBTOON อาจบอกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้ที่มีไอดี WEBTOON หรือปิดกั้นการเข้าถึงบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

① รายงานหลอกลวงครั้งแรก : ผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่ง webtoons เขียนความคิดเห็นหรือทำการรายงานเป็นเวลา 7 วัน

② รายงานหลอกลวงครั้งที่สอง : ผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่ง webtoons เขียนความคิดเห็นหรือทำการรายงานเป็นเวลา 15 วัน

③ รายงานหลอกลวงครั้งที่สาม : ผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่ง webtoons เขียนความคิดเห็นหรือทำการรายงานเป็นเวลา 30 วัน

B. รายงานการละเมิดลิขสิทธิ์

ถ้าคุณเชื่อว่าเนื้อหาหรือความคิดเห็นภายในการบริการมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณหรือถ้าคุณเป็นตัวแทนทางกฎหมายที่จะเป็นตัวแทนผู้ถือลิขสิทธิ์ คุณสามารถส่งแจ้งเรื่องที่จะให้ดำเนินการไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนของเราดังข้อมูลต่อไปนี้ การร้องขอเหล่านี้ควรจะส่งมาจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในนามของเจ้าของ(เราไม่มีวิธีการแบบออฟไลน์ของการรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม)

① ลายเซ็นของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ถือลิขสิทธิ์ของตัวแทนทางกฎหมาย

② วัสดุที่พิสูจน์ให้เห็นว่าคนที่เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ (หรือรายละเอียดของการทำงานของคุณที่คุณเชื่อว่ามีการละเมิด)

③ URL ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดบน LINE WEBTOON (รวมถึงแคนวาส)

④ ข้อมูลการติดต่อจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนทางกฎหมาย (ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล)

⑤ รวมถึงแถลงการณ์ว่า "ข้าพเจ้ามีความเชื่อโดยสุจริตว่ามีการใช้วัสดุตามการร้องเรียนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนทางกฎหมาย" และ

⑥ รวมถึง “ข้อมูลในการแจ้งนี้มีความถูกต้องและอยู่ภายใต้บทลงโทษของการรายงานความเท็จ ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของของสิทธิที่ถูกละเมิด" และ "เนื้อหาของรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นจริงและการรายงานการละเมิดนี้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่สามารถรายงานการละเมิดในนามของพวกเขาได้"

WEBTOON ใช้มาตรการต่อไปนี้เมื่อเราได้รับแจ้งให้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น

① WEBTOON เอาโพสต์ของผู้ใช้ที่มีปัญหาออกทันที

② WEBTOON แจ้งให้ผู้ใช้ที่โพสต์สิ่งดังกล่าวและ

③ หาก WEBTOON ไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้ใช้ดังกล่าวภายใน 14 วัน เราจะยังคงระงับการแสดงผลของการโพสต์ของผู้ใช้และลบในที่สุด

4. กระบวนการของ WEBTOON ในกรณีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

A. การดำเนินการเกี่ยวกับกรณีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทั่วไป

หากผู้ใช้โพสต์แสดงความคิดเห็นแบบเดียวกันหรือมีรายงานมากกว่า 3 ครั้ง ผู้ประกอบการให้บริการจะเป็นผู้ตัดสินว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม และหากไม่เหมาะสมโพสต์นั้นก็จะถูกลบออก

บทลงโทษต่อไปนี้อาจนำไปใช้กับผู้ใช้ที่สร้างโพสต์ที่ไม่เหมาะสมหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม ในกรณีที่พบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมมากเกินไป บริษัทอาจยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้ผู้นั้นและจำกัดการเข้าถึงบริการอย่างถาวร โดยไม่ต้องใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

① โพสต์เนื้อหาไม่เหมาะสมครั้งแรกผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เขียนคอมเม้นต์และทำการรายงานได้ 7 วัน

② โพสต์เนื้อหาไม่เหมาะสมครั้งที่สองผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เขียนคอมเม้นต์และทำการรายงานได้ 15 วัน

③ โพสต์เนื้อหาไม่เหมาะสมครั้งที่สามผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เขียนคอมเม้นต์และทำการรายงานได้ 30 วัน

B. ดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์

※ การแจ้งให้ทราบแบบตอบสนอง

ผู้ใช้ที่ส่งโพสต์อาจส่งการแจ้งให้ทราบแบบตอบสนองไปยัง WEBTOON เพื่อขออนุญาตโพสต์ใหม่ (reposting) หรือแจ้งความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมได้โดยการกรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้และยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

ㆍ แบบฟอร์มขอ reposting (กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า LINE WEBTOON รวมถึงชื่อที่ลงทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ และงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณต้องการที่จะระงับ)

ㆍ วัสดุที่สนับสนุนการเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ระบุว่าคุณเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ของหรือเอกสารเทียบเท่า

สำเนาของงานที่มีลิขสิทธิ์ที่มีชื่อหรือนามแฝงที่ใช้กันทั่วไปในนั้นหรือเอกสารเทียบเท่า

สำเนาสัญญากับผู้ถือลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายที่อนุญาตให้คุณสามารถทำซ้ำและส่งงานของพวกเขาหรือเอกสารเทียบเท่า

หากระยะเวลาการป้องกันสำหรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญางานที่มีลิขสิทธิ์ถูกหมดอายุแล้วคุณจะต้องส่งเอกสารที่พิสูจน์ความเป็นจริงดังกล่าวเพิ่ม

ㆍ หลักฐานแสดงตัวตนของคุณ

ㆍ หากคุณกำลังทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางกฎหมาย เอกสารทางกฎหมายที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณจะได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทน

นโยบายชุมชนฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (มีผลบังคับใช้ทันทีสำหรับผู้ใช้ใหม่)