skip content
傾戀的蜜封罐

046-- 曾經的溫情 (3-2)

  • 我的最愛
    加入我的漫畫 > 我的最愛
  • Facebook
  • Twitter
  • 複製URL
    URL已被複製。
    請粘貼到(ctrl+v)想要的文檔位置。
image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image

更新在週五更新

分享這部作品,幫作者加加油!

作家的話 May絳

近期內發生的誤會事件終於告一掉落,哪步弄錯可能就要在法院見面…幸好是個圓滿結局, 也真正意識到幫別人調解事情不是這麼的容易..不對…幫人本身就是不容易的…真的想抱抱負責照願我的編輯們.. .真的是辛苦了. 心疼你們 ,很愛你們… 另外恭喜抽獎中獎的朋友們!

書籤