skip content
傾戀的蜜封罐

030-- 臉紅心跳算是喜歡嗎

  • 我的最愛
    加入我的漫畫 > 我的最愛
  • Facebook
  • Twitter
  • 複製URL
    URL已被複製。
    請粘貼到(ctrl+v)想要的文檔位置。
image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image

UP在週五更新

分享這部作品,幫作者加加油!

作家的話 May絳

這話是交代給有看傾戀前傳(名為愛情的翅膀)的讀者們~ 本有打算不套用名愛的一些設定直接拔掉,但只抓一些設定,會把大家搞得很亂吧QQ 作者最近正臨煩悶,此話也被我添入少許秋意了( ˘•ω•˘ ) 31~34話左右是氣氛調甜的章節~之後再讓祭炎好好欺負大家(笑)

書籤