skip content
image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image

更新每日更新

分享這部作品,幫作者加加油!

LINE WEBTOON作家 作家

很高興今年能夠再次讓「我們真的只是住在一起」的角色們登場,帶給大家聖誕節的故事。JUJU今年來到義大利和男朋友的家人一起過聖誕節,體驗著傳統的佳節文化,非常溫馨!(´∀`*) 你今年會用什麼方式度過聖誕節呢?留言跟我分享你身邊的聖誕氣氛~

書籤