skip content
image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image

分享這部作品,幫作者加加油!

檢舉

確定檢舉本漫畫作品內容?

若要檢舉著作權侵權行為,
請點擊此處。

您已檢舉過本集內容。

舉報已成功。感謝!

作家的話 冰颯

雖然一直想畫漫畫,但礙於考試,畫漫畫的時間少之又少,不過我還沒有要棄這不漫畫的意思啦!畢竟最後面的劇情是我喜歡的血腥、曓力.....咳咳!你們當作沒看到我說的吧!下一篇應該在統測完後才會畫啊..

書籤