skip content

ชีวิตประจำวัน

อิหม่ามมานิตกับปศุสัตว์ฮาลาล

ปศุสัตว์ฮาลาลข้อมูลผู้เขียน
 • Facebook
 • Twitter
 • Tumblr
 • Reddit
 • คัดลอกURL
  URL ได้ถูกคัดลอกแล้ว
  แปะ (Ctrl + V) ลงบนตำแหน่งที่คุณต้องการ
 • ติดตาม
  เพิ่มไปยังเว็บตูนของฉัน รายการที่ติดตาม
1 2

อิหม่ามมานิตและนายรอบรู้ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับปศุสัตว์ฮาลาล ทั้งในด้านของการดำรงชีวิต กฏหมาย และความเป็นอยู่ในสังคม จนมีการพัฒนาตนเอง ต่อมารอบรู้ได้เติบโตเป็นผู้ประกอบการภายใต้การแนะนำจากกรมปศุสัตว์

คุณต้องการลบเว็บตูนนี้หรือไม่