skip content

Fantasy

Romance

Telfour

Tibirtoku author info

Two dragons set off on an adventure to create their own clan.

Do you want to delete
this webtoon?