skip content

Historical

Comedy

AL-Fateh :Journey Begins

iprovaauthor info

Apabila Adam diserap masuk ke dalam dunia Buku Al-Fateh, beliau terpaksa mencari jalan keluar sambil menghayati Kisah zaman Kota Constatinople ditawan oleh Sultan Al-Fateh!

Do you want to delete
this webtoon?